Heelistage meile

33 70 617 Töötame:6.00-16.00 E-N; 6.00-15.00 R

Mission

-Jõhvi vesi põhiülesandeks on Jõhvi linna elanike ja ettevõtete kvaliteetse joogiveega varustamine.

Ajalugu

Jõhvi vesi ajalugu ulatub aastani 1996, siis sai rajatud ka esimene veetrass.

Jätkasime joogiveetrasside rajamist kuni aastani 1999.

Tänaseks on Jõhvi vesi valduses 13 km joogiveetrasse, mis asuvad Jõhvi linna territooriumil.

Kõik joogiveetrassid on rajatud kaasaegsetest plasttorudest ja veekadusid meil praktiliselt ei ole.

Üldandmed-Veeallikad

Osaühingule Jõhvi vesi kuulub 2 arteesia puurkaevu, mis asuvad Jõhvi linna territooriumil. 

Väljastatud on ka Jõhvi Vallavalitsuse poolt ehitusluba kolmanda puurkaevu rajamiseks

2017 a. valmib uus ja kaasaegne veepuhastusjaam, mis tagab joogivee kvaliteedi, mis vastab Euro nõuetele.