Heelistage meile

33 70 617 Töötame:6.00-16.00 E-N; 6.00-15.00 R

Joogivee kvaliteet


OÜ Jõhvi Vesi joogivesi vastab Veeseaduse § 13 lg 2 alusel sotsiaalministri poolt 01.06.2002.a kehtestatud määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid nõuetele