Heelistage meile

33 70 617 Töötame: 6.00-16.00 E-N; 6.00-15.00 R
JOOGIVESI

Jõhvi vesi on ettevõte, mis tegeleb puhta joogiveega varustamise ja reovee ärajuhtimisega..

JOOGIVEE KVALITEET

Jõhvi vesi on ettevõte, mis tegeleb puhta joogiveega varustamise ja reovee ärajuhtimisega..

JOOGIVESI

Jõhvi vesi on ettevõte, mis tegeleb puhta joogiveega varustamise ja reovee ärajuhtimisega..

KÜSIMUS-VASTUS

Saatke vorm meile e-mailile

LIITUMINE

Teie soovite liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, siis palun täitke järgnev ankeet.

Teretulemast meie ettevõtte!

Osaühingule Jõhvi vesi kuulub 2 arteesia puurkaevu, mis asuvad Jõhvi linna territooriumil.

Väljastatud on ka Jõhvi Vallavalitsuse poolt ehitusluba kolmanda puurkaevu rajamiseks.

2017 a. valmib uus ja kaasaegne veepuhastusjaam, mis tagab joogivee kvaliteedi, mis vastab Euro nõuetele.

JOOGIVEE KVALITEET Joogivee analüüsid

OÜ Jõhvi Vesi joogivesi vastab Veeseaduse § 13 lg 2 alusel sotsiaalministri poolt 01.06.2002.a kehtestatud määruse nr 82 Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid nõuetele

Rohkem info

DOKUMENDID

  • Avaldus kliendilepingu lõpetamise kohta
  • Liitumistaotlus